Mer om vår verksamhet

Mer om vår verksamhet
Verksamhet:


Målsättning för verksamheten är att verka för att den enskilde skall öka sin livskvalitet och utveckla sin självständighet så att ett så rikt liv som möjligt i samspel med andra uppnås. För att uppnå detta har vi skapat en verksamhet med en helhetssyn där många olika kompetenser samarbetar mycket tätt runt den enskilde. Detta innebär att vi har egna läkare med specialistkompetens inom allmänpsykiatri. Övrig omvårdnadspersonal har utbildningar som behandlingsassistent, undersköterska och mentalskötare.


En individuell vårdplan upprättas och utvärderas regelbundet. I denna struktureras behandlingsinnehållet som består av regelbunden psykiaterkontakt, individuell samtalsterapi (dynamiskt inriktad eller DBT/KBT), deltagande i ESL grupper. Här planeras också in ev. skolgång, praktik och fritidsaktiviteter.


Utvärdering/Uppföljning: Utvärdering och uppföljning sker kontinuerligt.

Utslussning/Eftervård: Alba har som ett led i en vårdkedja träningslägenheter dit man kan flytta när självständigheten ökat. Omsorgen minskas successivt och det som sist avslutas är den individuella terapin som kan kvarstå en tid efter flytt från oss.


Sysselsättning: Alba har en egen bondgård med möjlighet till olika sysselsättningar som t. ex djurskötsel och snickeri. Vi har en musikverksamhet som används flitigt, och regelbundet används det lokala kursutbudet såväl som t.ex. komvux eller andra utbildningsverksamheter.

Vi har också en stuga i Sälen där vi åker skidor varje vinter och fiskar på somrarna.


Bemanning: Dagtid 7-8 personer, kväll 2 personer. Sovande jour. Joursystem med tillgång till psykiater och erfaren personal dygnet runt.

Handledning: Processhandledning av leg. psykoterapeut.

Geografisk läge: Alba ligger centralt i Uppsala, med mycket goda kommunikationer.