Mer om Alba

Mer om Alba



Kontaktpersoner: Föreståndare leg. psykolog Roger Ingelsson

Bitr. föreståndare: Camilla Lennholm

Huvudman: Alba AB

Verksamhetsstart: 1989

Samma ägare sedan start. Aktiebolaget ingår i koncernen Österbygruppen tillsammans med fyra andra HVB (Hem för Vård eller Boende).

Org nr: 556551-7579


Verksamhetens art: Vård/omsorg för psykiskt funktionshindrade personer

Antal platser: 14 platser på heldygnsvård, 8 platser i träningsboende

Upptagningsområde: Hela landet

Språk som talas hos oss: Engelska, Grekiska, Spanska, Tyska, Franska, Ryska

Patientkategorier: Kvinnor och män från 18 år med psykiska funktionshinder, företrädesvis psykoser, emotionellt instabil personlighetsstörning (borderline) samt störningar inom det autistiska spektrat.

Insats/vårdform: Vård enligt Sol, HVB-tillstånd, Vård enligt HSL, LPT och LRV-permissionsvård


Verksamhetsbeskrivning:

Målsättning för verksamheten är att verka för att den enskilde skall öka sin livskvalitet och utveckla sin självständighet så att ett så rikt liv som möjligt i samspel med andra uppnås. För att uppnå detta har vi skapat en verksamhet med en helhetssyn där många olika kompetenser samarbetar mycket tätt runt den enskilde. Detta innebär att vi har tillgång till läkare med specialistkompetens i allmänpsykiatri. Övrig omvårdnadspersonal har utbildningar som behandlingsassistent, undersköterska och mentalskötare.

En individuell vårdplan upprättas och utvärderas regelbundet. I denna struktureras behandlingsinnehållet som består av regelbunden psykiaterkontakt, individuell samtalsterapi (dynamiskt inriktad eller DBT/KBT), deltagande i ESL grupper. Här planeras också in ev. skolgång, praktik och fritidsaktiviteter.


Utvärdering/Uppföljning: Utvärdering och uppföljning sker kontinuerligt.

Utslussning/Eftervård: Alba har som ett led i en vårdkedja träningslägenheter dit man kan flytta när självständigheten ökat. Omsorgen minskas successivt och det som sist avslutas är den individuella terapin som kan kvarstå en tid efter flytt från oss.


Sysselsättning: Alba har en egen bondgård med möjlighet till olika sysselsättningar som t. ex djurskötsel och snickeri. Vi har en musikverksamhet som används flitigt, och regelbundet används det lokala kursutbudet såväl som t.ex. komvux eller andra utbildningsverksamheter.

Vi har också en stuga i Sälen där vi åker skidor varje vinter samt fjällvandrar och fiskar på somrarna.


Bemanning: Dagtid 7-8 personer, kväll 2 personer. Sovande jour. Joursystem med tillgång till psykiater och erfaren personal dygnet runt.

Handledning: Processhandledning av leg. psykoterapeut.

Geografisk läge: Alba ligger centralt i Uppsala, med mycket goda kommunikationer.